Legnica z budżetem na 2018 r! Wypowiedź Prezydenta i Jarosława Rabczenko

11 stycznia na nadzwyczajnym posiedzeniu rady miejskiej uchwalono budżet dla Legnicy na 2018 r. Projekt poparło dziesięciu radnych (czyli mniej niż połowa członków rady), siedmiu było przeciw a czterech wstrzymało się od głosowania.

Kwestia sporu wokół budżetu budziła wśród Legniczan ogromne emocje. W przypadku braku porozumienia miasto funkcjonowało by na podstawie tzw. „prowizorium budżetowego” narzuconego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W takiej sytuacji samorząd może wykonywać jedynie zadania własne oraz realizować inwestycje już rozpoczęte, czyli wstrzymane zostałby wszystkie nowe inwestycje oraz m.in. dotacje m.in. dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych.

Za uchwalaniem budżetu zagłosowali:

-radni klubu prezydenckiego: Wojciech Cichoń, Bogumiła Słomczyńska, Ryszard Kępa

-radni z Porozumienia dla Legnicy: Ignacy Bochenek, Mirosław Jankowski, Benedykt Ksiądzyna

-radni niezależni: Jacek Kiełb, Grażyna Pichla, Piotr Żabicki

-radny PiS Stanisław Kot .

Przeciwko budżetowi głos oddali

-radni  PiS: Jacek Baczyński, Zbigniew Bytnar, Zbigniew Rogalski, Wacław Szetelnicki, Krzysztof Ślufcik oraz Adam Wierzbicki

– Ewa Czeszejko – Sochacka z klubu prezydenckiego (co było prawdopodobnie kwestą pomyłki przy głosowaniu)

Wstrzymali się od głosowania

-radni PO: Jarosław Rabczenko, Krystyna Barcik, Maciej Kupaj,  Lesław Rozbaczyło.

Obrady nad budżetem trwały dwie godziny, głownie za sprawą poprawek zgłoszonych przez przewodniczącego legnickiego klubu Platformy Obywatelskiej Jarosława Rabczenko.  Postulaty dotyczyły obcięcia wydatków miasta na łączną kwotę 2,5 mln zł w celu zmniejszenia rosnącego zadłużenia Legnicy. Żadna z wnioskowanych poprawek nie uzyskała poparcia większości rady. Paradoksalnie wstrzymanie się od głosowania czterech radnych PO umożliwiło akceptacje budżetu, któremu oponowali. Jednym z powodów braku poparcia dla budżetu przez opozycje było pominięcie zgłaszanych przez nią projektów budżetowych.

O czym mówili liderzy obu obozów politycznych tuż po głosowaniu?

Prezent Tadeusz Krzakowski

„Zwyciężył rozsądek i interes mieszkańców miasta. Bardzo się z tego cieszę. Głosowanie przywróciło mieszkańcom zaufanie do samorządu, ochroniło jego autorytet. Teraz przed nami ogrom pracy, realizacja zaplanowanych inwestycji i społecznych potrzeb legniczan.” Na konferencji prasowej prezydent Tadeusz Krzakowski zapytany o brak poparcia budżetu przez radnych PiS odpowiedział, że wygląda na to iż nie mieli oni na celu odnieść się do budżetu, tylko była to gra polityczna. Prezydent wspomniał także o straconym czasie, jak zaznaczył „już od początku stycznia można było z budżetem zacząć kolejne działania w mieście, ale wszystko jest do nadrobienia, a sam budżet będzie jeszcze w obecnym roku udoskonalany o kolejne wnioski budżetowe.” Prezydent wyraził radość z powodu odrzucenia poprawek do budżetu zgłoszonych przez klub radnych PO, które uznał za złe dla Legniczan, tym bardziej, że jednego z własnych wniosków wycofali sami radni PO. W swojej wypowiedzi prezydent zaznaczył także, że budżet został złożony do dyspozycji radnych 18 listopada i oczekiwał na ich poprawki.  Zapytany o zarzuty radnych, gdzie wnioski mieszkańców były odrzucane przez niego odparł, że „nie chce tego komentować (…), wszystkie wnioski, które składają radni, lecz także moje pochodzą z konsultacji społecznych i z cały czas prowadzonego dialogu społecznego i wsłuchiwania się w głos mieszkańców. Oczywiście gdybyśmy mieli wszystkie przyjąć, to ten budżet byłby niebotycznych rozmiarów”

Przewodniczący PO Jarosław Rabczenko

 „Wstrzymaliśmy się od głosu, ponieważ nie jest to budżet naszych marzeń. Nie jest to budżet, który odzwierciedlałby ambicje, aspiracje wielu legniczan, redukował poziom zadłużenia. Też jak wspomniałem, ta sytuacja z budżetem, jego jakby zawieszeniem, nie powinna już trwać i mieć miejsca”. Radny PO Jarosław Rabczenko dodał, że jego zdaniem dobrze by było, jakby różne osoby w radzie wymieniały się pomysłami na forum, gdyż dzięki temu mogą reprezentować swoich wyborców, sprawiać by urząd działał sprawnie i bezpiecznie, a bez opozycji mogłoby być krucho.Jarosław Rabczanko oznajmił, że  żaden z ponad 60 wniosków budżetowych PO nie został przyjęty.  Stąd też jak przyznał, nie mają oni zaufania do prezydenta i dają wyraz swojego niezadowolenia przy uchwalaniu budżetu poprzez właśnie sprzeciw w głosowaniu, czy wstrzymywanie się. „Uważam, że gdyby był prowadzony realny dialog, byłaby szansa na lepszą współpracę, natomiast nie ma takich sygnałów ze strony Pana prezydenta. Przypominam, że do tej pory tkwił dość skutecznie w koalicji z PiS. Gwarantowało to większość w radzie. Nie wiem, co się dziś wydarzyło, kiedy PiS zagłosowali przeciwko. Być może także uznali, że ta współpraca nie prowadzi do niczego dobrego”. Radny przyznaje, że ma pełną świadomość tego, iż że nie ma możliwości, aby zrealizować wszystkie wnioski złożone do budżetu. Jarosław Rabczenko zaznaczył, że gdyby część z nich zyskała akceptację, oznaczałoby to prawdziwy samorząd i prawdziwą współpracę.

Dalej radny odniósł do problemu rosnącego zadłużenia miasta: „Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że gdy obecny Prezydent przyjmował urząd w 2002 roku to przy przychodach miasta rzędu 200 mln zł, dług wynosił kilka milionów, czyli kilka procent. Dzisiaj przychód Legnicy stanowi 530 mln zł, natomiast dług prawie 260 mln, czyli prawie połowę. Ta relacja pokazuje, że to zadłużenie jest realnym problemem. (…) Nie nastąpił jakiś moment, w którym zadłużenie zostało zredukowane. Z tego powodu z problemem zadłużenia będą musiały się zetknąć przyszłe pokolenia Legniczan”. Według radnego struktura budżetu jest zła ponieważ miasto za mało wydaje na inwestycje – około 10% wydatków. To wg Jarosława Rabczenki jest bardzo małą kwotą a żeby można było mówić o nowoczesnym mieście, które aspiruje do miana lidera. Należy zwiększyć te nakłady, ale nie poprzez zaciąganie kolejnych kredytów – tłumaczy.Ponad to Legnica na przestrzeni lat nie była niestety liderem w pozyskiwaniu środków unijnych i bardzo tego żałuję. Jest wiele przykładów samorządów, które upatrywały swoje szanse w środkach unijnych i dzięki temu zrealizowały bardzo wiele ważnych, potrzebnych i oczekiwanych społecznie inwestycji”.

Zapytany o Centrum Nauki im. Witelona radny oznajmił, że jest to dobry pomysł i chyba każdy Legniczanin chciałby mieć taką instytucję, podobnie jak odnowiony Teatr Letni. Jednak ten cel powinien być realizowany ze środków unijnych, które miasto miało pozyskać a ich na tą chwilę nie otrzymało. Dlatego inwestycja 20 mln złotych na ten cel, jest zbyt duża dla Legnicy.”Mieszkańcy skupiają się na dziurawych drogach, chodnikach, które nie sprzyjają matkom z dziećmi, osobom niepełnosprawnym, czy  są zwyczajnie zaniedbane. To samo tyczy się podwórek”. Jak podkreśla radny – dalej około 10 tysięcy legniczan mieszkających  w mieszkaniach komunalnych ma toalety na klatkach schodowych, a są to rzeczy, które w XXI wieku nie powinny mieć miejsca, jednak wciąż mają.

 

Budżet 2018 wg informacji z Urzędu Miasta

Budżet na 2018 rok zakłada dochody miasta w wysokości 517 mln 511 tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ok. 54 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 535 mln 761 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (blisko 176 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmują pomoc społeczna (ponad 45 mln zł) oraz wydatki w sferze rodzin (ponad 96 mln), a trzecie – transport i łączność – ponad 53 mln zł.

W budżecie zapewniono środki na realizację bardzo wielu (72) zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 50 mln 388 tys. zł. Ponad 50 proc. tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe. Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.535.697,10 zł, w tym:

– Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 9.863.796,43 zł,

– Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego – przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,

– Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,

– Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 318.000,00 zł,

– Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego – 300.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 270.000,00 zł,

– Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł,

– Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka – 200.000,00 zł,

– Budowa chodnika przy ul. Działkowej – 200.000,00 zł,

– Budowa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej – 200.000,00 zł,

– Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą – 180.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy B. Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 160.000,00 zł,

– Budowa ulicy Rolniczej – 80.000,00 zł,

– System Informacji Miejskiej (SIM) – 36.900,67 zł.

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.300.000,00 zł, w tym:

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławską, Kościelną, Kamienną – 2.190.000,00 zł,

– Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży przy ul. K. Makuszyńskiego – 1.200.000,00 zł,

– Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

– Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości – 300.000,00 zł,

– Przebudowa obiektu przy ul. św. Piotra 14/Witelona 10 dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar – 60.000,00 zł.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  – 891.829,00 zł, w tym:

– Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnicy – 481.400,00 zł,

– Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN – 360.429,00 zł.

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.481.500,00 zł, w tym:

– Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 3.000.000,00 zł,

– Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego – 3.000.000,00 zł,

– Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,

– Miejskie Przedszkole nr 13 (ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a) – Termomodernizacja budynków przedszkola – 650.000,00 zł.

 

OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

– Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy – 400.000,00 zł,

– II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 30.000,00 zł.

 

POMOC SPOŁECZNA – 2.300.000,00 zł, w tym:

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł,

– Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabskiego 11 – Zakup i montaż windy– 300.000,00 zł.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.899.600,00 zł, w tym:

– Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł,

– Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy – 400.000,00 zł,

– Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy – kampania informacyjno-edukacyjna – 147.600,00 zł,

– Oświetlenie ulicy Stanisławowskiej w ramach budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 100.000,00 zł.

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.805.423,90 zł, w tym:

– Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja – 655.423,90 zł,

– Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 500.000,00 zł,

– Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 500.000,00 zł,

– Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo–historycznej – 150.000,00 zł.

 

KULTURA FIZYCZNA – 274.500,00 zł, w tym:

– Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 130.000,00 zł,

– Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł.

 

INNE:

– LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkańców – 2.200.000,00 zł.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.